Service og samferdsel

Vg1 Service og samferdsel

Vg2 Salg, service og sikkerhet

Fellesfag 12 timer/uke:
Norsk (2)
Engelsk (3)
Matematikk (3)
Naturfag (2)
Kroppsøving (2)

Fellesfag 9 timer/uke:
Norsk (2)
Engelsk (2)
Samfunnsfag (3)
Kroppsøving (2)

Felles programfag 17 timer/uke:
Administrasjon og økonomi (6)
Markedsføring og salg (6)
Sikkerhet og transport (5)

Felles programfag 17 timer/uke:
Markedsføring og salg (6)
Sikkerhet (5)
Økonomi og administrasjon (6)

Yrkesfaglig fordypning 6 timer/uke:
Praksis i bedrift

Yrkesfaglig fordypning 9 timer/uke:
Praksis i bedrift/ungdomsbedrift

av Sætrum, Anette Seland, publisert 25. februar 2015 | Skriv ut siden