Språk, samfunnsfag & Økonomi

For deg som kunne tenke deg å jobbe som i en bedrift, samarbeide med næringslivet, oppnå studiepoeng, utvikle ungdomsbedrift og skape verdier for fremtiden.

Studiespesialisering med innovatørlinje

Utdanning for fremtiden

Et nytt og unikt tilbud i Agder: Innovasjon og ledelse. Innovatørlinjen "Innovasjon og ledelse" er et treårig løp. Elevene får generell studiekompetanse og 7,5 studiepoeng fra UiA, i tillegg til en særskilt kompetanse innenfor bedriftsetablering, markedsføring, ledelse og innovasjon.

Kompetansegivende

I løpet av de tre årene du går på topplinjen lærer du å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. Du får en mentor fra næringslivet som vil hjelpe deg med dette arbeidet underveis. Vi legger stor vekt på å bruke arbeidslivet som læringsarena.

 Innovatorlinja Sirkel

Opptak

Elever som begynner på Vg1 studiespesialiserende kan søke opptak til vår innovatørlinje. På programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ). Søknad (https://response.questback.com/vaf/dqnicxkivt) om opptak sendes inn fram til skolestart.
Opptaket skjer rett etter skolestart. 

 Innovatorlinja 1 3

Våre samarbeidspartnere

  • Ungt Entreprenørskap Agder
  • Universitetet i Agder
  • Lokalt næringsliv

 

Høyere utdanning allerede i Vg3

Du følger forelesninger og tar eksamen i Entreprenørskap og innovasjon ved Universitetet i Agder.

Kurset gir 7,5 studiepoeng.


av Hope, Tim, publisert 19. juni 2019 | Skriv ut siden