Idrettsfag gammel

Ble etablert høsten 2014.
For de største talentene på Sørlandet.
Vi skreddersyr hverdagen så de beste kan bli BEST!
Hva er nøkkelen til suksess?

Elever

 

Skolemodellene:

 • 3-årig løp med programområde idrett
 • 3-årig løp med programområde idrett med realfag
 • 4-årig løp med programområde idrett
 • 4-årig løp med programområde idrett med realfag
 • Alle modellene ender ut med primærvitnemål

 Hva får en TIA- utøver:

 • Trening hver morgen med det presumtivt beste treningsmiljøet som er mulig
 • Hjelp til å organisere skole- og treningshverdagen
 • En ansvarsperson (koordinator) som utøveren forholder seg til både i forhold skole og idrett
 • Faglig oppfølging i forbindelse med idrettsfravær, tilleggsundervisning ol.
 • Individuell veiledning; kosthold/trening/mental trening ol.
 • Medisinsk oppfølging/screening/testing

Koordinatoransvar:

 • Klubb/trener oppfølging 
 • Treningsplanlegging; totalbelastning
 • Skole/lærer oppfølging/tilrettelegging
 • Kontaktperson; klubb, trenere, landslag, lege/fysio osv

 Samarbeidspartnere:

 • Idrettskretsen
 • Særkretser
 • Olympiatoppen Sør
 • UIA
 • IK Start
 • KBK , avtale
 • VSLK, avtale
 • KSA
 • Alle klubber som har utøvere, men i nevnte klubber er det mer formalisert

Hvem er TIA for:  

STATUTTER KKG-TIA

 • TIA er et tilbud til utøvere som har høye ambisjoner innen idrett og skole.

 • Idrettslige inntakskriterier:

 • TIAer for elever på høyt nasjonalt nivå i sin aldersgruppe i lagidrettene fotball, håndball og aldersbestemt landslagsutøver i sandvolleyball.

 • TIAer for elever på høyt nasjonalt nivå i sin aldersgruppe og/eller tilknyttet aldersbestemt landslag i sin individuelle idrett.

 • Skolemessige inntakskriterier:

 • Karakterer fra 10 kl. må være minimum 3,6 til idrettsfag og realfag med toppidrett.

 • Idretter som tilbys ved KKG:

 • TIA-idrettene er de olympiske idrettene, med begrensninger innen lagidretter, her tilbys per i dag fotball, håndball og sandvolleyball.

 • Idretter utover dette vurderes etter anbefalinger fra forbund og i samråd med skolen og Olympiatoppen sør.

 • Inntakskomite:

 • Inntakskomiteen består av avdelingsleder KKG idrett, koordinatoransvarlig for TIA, TIA-koordinator i aktuell idrett.

  OLTS kan delta som rådgiver i komitéen. Tia-koordinator i aktuell idrett har ansvar for å komme med en begrunnet innstilling til komiteen og her skal klubb, krets og evt. aldersbestemt landslagsmiljø kontaktes for innspill.

 

av Sætrum, Anette Seland, publisert 15. april 2015 | Skriv ut siden