Aktivitetslære
"Faget hvor atleten i deg kommer frem"

Ved KKG tilbyr vi et spennende og variert program i aktivitetslærefaget. Faget består av ulike idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv. Målet er at du skal utvikle ferdigheter i ulike idretter, samt oppleve gleden ved å mestre.

Av idrettsaktiviteter tilbyr vi orientering, badminton, turn, dans, friidrett, svømming, basket, innebandy og volleyball/beachvolley. I tillegg deltar alle elevene på skikurs på Brokke.

Basistrening gjennomføres i egne økter og som en del av de ulike idrettene. Allsidig og variert trening med fokus på å oppnå gode resultater og gi kunnskap om skadeforebyggende  trening.

Friluftsliv står sentralt i aktivitetslære. KKG har god tradisjon med å tilby spennende og utfordrende turer I nærmiljøet, samt fjellturer både på barmark og snø/is.  Her får du erfaringer og ferdigheter både i planlegging og gjennomføring av ulike turer.

 

Idrett og Samfunn
Hvorfor skal vi på død og liv ha barn og unge med i idretten? Kan de ikke like godt spille tuba i et korps? Kan vi ikke bare legalisere doping, slik at alle konkurrerer på like vilkår? Hvordan skal vi utvikle nye toppidrettsutøvere i norsk idrett? Dette er problemstillinger som tas opp i faget idrett og samfunn. I tillegg tar faget for seg andre problemområder som for eksempel: Idrett og media og fair play. Elevene lærer også om OL og den norske idrettshistorien.


Treningsledelse

Hva lærer du i treningsledelse?

 • Teori om trenerrollen
 • Bli bevisst på egne kvaliteter og hvordan du kan bruke dem som leder

Du får prøvd deg i trenerrollen

 • Med medelever
 • Med psykisk og fysisk utviklingshemmede
 • Med barn og ungdom
 • I klubb

Arrangement

 • Hvordan kan du gjennomføre og lede arrangement
 • “Din ide” kan bli til virkelighet. Eks. Volleyball, håndball, fotball, stipendutdeling, stolleken.

 

Treningslære

Hva lærer du?

 • Du lærer hvordan du skal trene for å bli god.
 • Du lærer hvordan du skal trene for å komme å komme i beder form.
 • Du lærer hvordan du skal planlegge trening, slik at du når dine mål.
 • Du lærer om hvordan kroppen er bygd opp og hvordan den fungerer.
 • Du lærer hvordan du skal spise riktig, slik at du kan prestere bedre og leve et sunnere liv.
 • Du lærer hvordan du skal bli BEST

Hvorfor trenger du å vite dette?
For da kan du ta ansvar for egen trening og bli en enda bedre idrettsutøver.
For da kan du få forkunnskaper som er viktig hvis du ønsker å jobbe som trener, instruktør, fysioterapeut eller innen for annet helsefremmende arbeid.
For da kan du lære ta vare på egen kropp og helse.

av Sætrum, Anette Seland, publisert 6. januar 2015 | Skriv ut siden