I løpet av skolegangen blir elevene evaluert av faglæreren sin i hvert enkelt fag etter regler gitt av og i nært samarbeid med IBO. Elevene får også forventa karakterer (predicted grades) i hvert fag, og disse skal bli rapportert inn til IBOs eksamenskontor. En del elever trenger også disse for å søke universiteter i utlandet. Elever med IB-diplom kan søke universiteter og høyere læresteder over heile verden.

Ved evalueringa av oppgaver både i løpet av skoletida og til eksamen, blir det lagt vekt på resonneringsevne og moden vurdering når karakterene skal fastsettes.

Mellom 20 og 30 % av den endelige karakteren i de ulike faga er det skolen som har ansvaret for (Internal assessment), og karakterene blir eventuelt justert av IBOs eksamenskontor når skolen sender inn oppgavesvara.

Eksamen blir holdt på de samme dagene i alle land på den nordlige halvkula, og eksamensplanen foreligger et år før. Eksamen blir avvikla i mai, elevene skal opp til eksamen i alle fag og eksamensresultata kommer til skolen 5. juli. Elevene får tilgang til å se resultata sine et par dager etter.

Det er utarbeida en tabell som blir brukt ved inntak til norske universiteter og høgskoler for omrekning av IB-karakterer til norske poeng. Fordypningspoeng blir gitt på linje med ordninga som gjelder for studiespesialisering. 

For å få vitnemål (IB-diplom) er krava: 

a) Bestått eksamen i alle 6 fag med ein minste poengsum på 24

b) Bestått Extended Essay

c) Bestått TOK (Theory of Knowlegde)

d) Godkjent dokumentasjon av CAS (Creativity, Action and Service)

 

For å få studiekompetanse trengs 20 poeng. Kandidaten får da utstedt delvitnemål (IB certificate).

Elevene som blei uteksaminsert frå KKG i 2014 hadde et snitt på 33 poeng som tilsvarer 4,7 i det norske karaktersystemet!

Elevene har mulighet til å ta eksamen på nytt inntil tre eksamenssesjoner. De betaler eksamensavgifta sjøl, og skolen melder kandidaten opp til eksamen. Så langt det er plass vil kandidatene få mulighet til å følge undervisning på skolen.

 

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden