Elever fra 3IBA deltok nettopp på Ung-UiA-prosjektet, hvor de fulgte et matematikkurs på universitetsnivå. Alle IB-elevene som deltok fikk enten A eller B.

Prosjektet er et samarbeid mellom bl a Kristiansand katedralskole Gimle og Universitetet i Agder. Det var et prøveprosjekt med mål å prøve ut et tilbud for elever som er flinke i matte. Elevene som deltok fikk lov til å ta matematikkurset Kalkulus 1 på universitetet. De fikk lov til å komme på forelesningene, delta i gruppearbeid med studentene og ta eksamen på slutten av semesteret. Denne eksamenen gir 10 studiepoeng ved søking til høyere utdanning. For de som deltok ble studieavgiften dekket av skolen.

IB-elevene som deltok kom fra tredjeårets Mathematics Higher Level-klasse; Yashar Honarmandi, Peter Wang og Martin Tat. På skolen hadde de allerede gjennomgått store deler av pensum, og de var godt kvalifiserte til eksamen.

av Lauritsen, Vibeke, publisert 15. januar 2014 | Skriv ut siden