Fra 19. -21. september deltok Mari Halle, Lotte Evensen og Julie Sodefjed (elever i 2iba) sammen med lærer Linn Bay Gundersen i det internasjonale seminaret «Learning Democracy at Utøya». Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Det Europeiske Wergelandsenteret og POLIN (Polish Museum for the History of Polish Jews) og er støttet av Europarådet m.fl. Formålet med seminaret var å lære elever og lærere om de kreftene som truer demokratiet vårt, og som leder til radikalisering, samt å fremme interkulturell forståelse.

 

Kristiansand katedralskole Gimle - KKG sitt bilete.

Sammen med polske elever og lærere tilbragte de første dag i Oslo, og besøkte 22. juli-senteret, hvor de lærte hvor viktig det er å tenke over hvordan man formidler historien, etter først å ha blitt fortalt om hvordan de valgte å formidle hendelsene i regjeringskvartalet i 22. juli-senteret. Etter å ha sett den sterke utstillingen, laget de polske og norske elever sammen sine egne utstillinger over temaet terrorisme.

Deretter bar turen til Utøya, hvor elever og lærere tilbragte to hektiske døgn sammen. Historien om Utøya er spesiell, og det vektla kursholderne også. Her fikk elevene lov til å være seg selv, reagere fritt på de mange og sterke inntrykkene øya tilbyr, ikke minst gjennom måten Utøya har formidlet historien til ofrene og de overlevende. Her ble det også lagt opp til mye glede, helt i ånden til Utøyas eldre historie, hvor ungdommen, ikke bare tilknyttet AUF, men også andre frivillige organisasjoner, har dratt på sommerleir siden 1950-tallet.
Her fikk elever og lærere verktøy til å arbeide med problemstillinger knyttet til fordommer og hatytringer, samt redskap til å demme opp for disse. Både elever og lærere måtte dramatisere, improvisere, lage menneskeskulpturer, samt dele sine tanker om det som skjedde underveis. Mange av de verktøyene de lærte, skal elevene selv bruke på skolene sine, for å starte en mulig holdningsendring, om hvordan vi ytrer oss om andre, som ikke er like oss.
Sammen kan vi utgjøre en forskjell, det er arven fra Utøya.

 

av Lauritsen, Vibeke, publisert 12. oktober 2017 | Skriv ut siden