Som ein del av undervisninga i samfunnsfag er gjerne Pre-IB på besøk under eit bystyremøte i Kristiansand. 

Her lærer dei om lokaldemokrati i praksis, blir kjent med korleis eit bystyremøte fungerer, dei ulike rollene politikarane og administrasjonen har, dei ser på diskusjonane, avrøystingane og kva saker som blir tatt opp. 

Kva oppgåver har ordføraren i møtet? Kva er kommunalutvalet? kva rolle har oppvekstdirektøren? Kva rolle har media? Kva er ein formannskapssekretær? kven er rådmann, og kor sit han? Korleis er bystyrerepresentantane plassert og kvifor?  Dette var nokre av spørsmåla som kom opp i etterkant av møtet. 

 

 

IMG_Bystyremøte1

 

 

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2014 | Skriv ut siden