Amalie Gunnfsen i 3IBA er ungdomskandidat for Høyre i Kristiansand i samband med lokalvalet i 2015. Her er ein artikkel om ho frå Fævennen 30.09.14. Teksten: Kjetil Reite

 

KRISTIANSAND: - Ordningen har ikke fungert optimalt. Man kan jo si at den har gitt familiene større valgfrihet, men for meg handler det også om hva som er bra for barna og bra for likestillingen i landsdelen, sier Amalie Gunnufsen (18).

I helga ble hun valgt til leder av Vest-Agder Unge Høyre. Hun er også Unge Høyres kandidat til bystyret i Kristiansand og står på nominasjonskomiteens forslag til hvem som skal stå på lista til kommunevalget.

Nå mener jeg tiden er inne for å avskaffe denne ordningen.

Hvis hun kommer inn i bystyret, vil hun jobbe for at partiet avskaffer den kommunale kontantstøtten som ble innført i 2012. Familier som bruker denne ordningen, får 4000 i måneden fram til barna er tre år gamle.

Gunnufsen mener blant annet at ordningen kan bidra til større forskjeller i barns ferdigheter.

- Vi vet at det er store forskjeller i de språklige ferdighetene hos barn både i barnehage og skole. Kontantstøtte kan bidra til at barn som kunne hatt godt av å være i barnehage i stedet blir hjemme.

Enige

Høyre har til nå stemt for å fortsette med ordningen som omfatter rundt 100 barn i kommunen. Amalie Gunnufsen sitter i programkomiteen i Høyre og mener partiet må programfeste et nei til det som har vært en prøveordning. 

- Før man så et klart resultat av prøveordningen var jeg nok mer åpen for tiltaket fordi jeg ønsker at familiene skal velge mest mulig selv. Men nå ser man tydelig at det stort sett er kvinner som velger å være hjemme. Dette er negativt for både mor, barn, og ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Og legger til:

- Jeg har selvsagt full respekt for kvinner som velger å være hjemme med barna, men jeg mener det ikke er en offentlig oppgave å betale for det.

Hun mener Høyre nå må slå fast at prøveordningen ikke skal videreføres.

- Jeg ser nytten av å ha dette som en prøveordning, men nå mener jeg tiden er inne for å avskaffe denne ordningen.

Mer liberalt

Både Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet har støttet kommunal kontantstøtte. Det var en del av avtalen de inngikk før valget i 2011 og har blant annet spart kommunen for flere millioner i utgifter til barnehage (se fakta).

Hos KrF er kontantstøtten en viktig sak for de som skal inn i bystyret neste år, inkludert ungdomskandidaten Tove Welle Haugland. 

- Jeg har stor respekt for Tove, men jeg synes også hun er veldig konservativ i en del saker. Og i dette spørsmålet er vi nok veldig uenige, sier Gunnufsen.

Støtte

Gunnufsen håper mange nok i partiet er enig med henne i at ordningen nå må avskaffes. En av de som vil være viktig å få med seg, er Mette Roth, leder i programkomiteeen og mulig ordførerkandidat.

- Dette har vært en prøveordning som skal styrke valgfriheten. Jeg mener den har fungert greit, men jeg kan ikke si noe om programkomiteen vil videreføre den. Så langt i arbeidet har vi ennå ikke kommet, sier Roth.

Hun legger fram forslag til program i løpet av høsten.

KrF vil kjempe for ordningen

Hvis det borgerlige samarbeidet fortsetter, vil KrF neppe gi slipp på kontantstøtten.

- Ordningen har stått sterkt og den vil vi kjempe for. Det vil undre meg om vi firer på den, sier Grete Kvelland Skaara, gruppeleder i KrF.

Partiets oppvekstpolitiker Irene Solli er enig i at det er en utfordring både med lav yrkesdeltakelse blant kvinner med innvandrerbakgrunn og store forskjeller i språklige ferdigheter.

Men hun mener det er feil å alltid legge skylda på kontantstøtten.

- Man må stille seg spørsmålet om man virkelig tror at det å fjerne kontantstøtten er løsningen. En del av kvinnene dette gjelder ville neppe fått jobb lett, hvis man fjernet kontantstøtten. I stedet risikerer man at en viktig inntekt for denne gruppa forsvinner.

av Lauritsen, Vibeke, publisert 30. september 2014 | Skriv ut siden