Elevane i Pre-IB deltar alltid i forskarkonkurransen Eilert Sundt, og dette skoleåret har spm vanleg mange av gruppene presentert sine forskningsprosjekt på Politisk kvarter

Mats Bryn Bruskeland og Ingvild Strand var dei første som tok utfordringa dette skoleåret, og dei debatterte bruk av narkotika.

 Politisk_kvarter_2017_7Politisk_kvarter_2017_8

 

Politisk_kvarter_2017_9

Marianne Haraldstad, Helene Nyhus Eikebrokk og Mats Bry Bruskeland undersøkte tigging og om vi ga meir pengar til tiggararar basert på utsjånad. To av elevane i klassen gjekk inn i rolla som tiggararar i Markens ein tidleg ettermiddag i januar på kvar si side av julegrana. 

Politisk_kvarter_2017_2

 Politisk_kvarter_2017_4

 

Invgild Strand, Julie Sodefjed, Hedda Bjørnbakk og Mari Halle la fram resultata sine etter å ha forska på transseksuelle.

Politisk_kvarter_2017_2

 

 

Marcel Mohsen, Mara Bompa, Selam Beyene, Leah Hansen og Maren Igland hadde utfordra folk sine vaner på bussen og la fram prosjektet sitt på ein veldig morosam måte

Politisk_kvarter_2017_5

 

Therese Signal, Sølvi Therese Thorsen, Lotte Lise Hansen og Eline Nilsen har undersøkt verknadene av den nye fråversgrensa. 

Politisk_kvarter_2017_3

av Lauritsen, Vibeke, publisert 12. april 2017 | Skriv ut siden