Kristoffer Klausen og Eivind Abrahamsen hadde Politisk kvarter om sexturisme i Afrika. Dei snakka ikkje om sexturisme og prostitusjon slik vi vanlegvis er vane med å høyre om det. Fokuset deira var på godt vaksne kvinner frå Vesten som reiser, gjerne i grupper, til ulike land i Afrika og au i Karibia.

Salen hadde som vanleg mange innspel og kommentarar!

av Lauritsen, Vibeke, publisert 14. januar 2014 | Skriv ut siden