Også i år deltok KKG med en stor delegasjon med aktive og engasjerte elever på miniStortinget på Vågsbygd vgs, mange av disse elever på IB og Pre-IB. Både nasjonale og internasjonale spørsmål stod på dagsorden. Ekstraordinært amnesti for mindreårige asylsøkere såvel som boligpolitikk ble debattert etter alle formelle regler.

 
miniStortinget er et rollespill hvor 169 elever har den samme mandatfordeling som dagens Storting. De samme formelle krav skal gjelde både i plenumsdebatter og i komitemøter. Stortingets arbeidsform blir fulgt. Det er også utnevnt en regjering som må forholde seg til miniStortingets synspunkter. Her er samferdselsministeren, utenriksministeren og statsministeren.
IMG_0832
I år var det KKG-elever som hadde rollene som presidentskap. Lucas D. Haugeberg og Erik-Anant Stedjan Naryan hadde full kontroll i alle plenumsdebatter, både mht tidsbruk, ordbruk og hva en replikk skal være. Det var Stortingspresident Dag Terje Andersen som overrakte klubba til de to unge minipresidentene.
IMG_0770
Yashar Honarmandi var en av KKGs engasjerte AP-representanter. Han hadde sete i kirke-, undervisnings - og forskningskomiteen. 
IMG_0826
Etterpå skrev Yashar: "MiniStortinget var en opplevelse for meg. Det var både en sjanse til å prøve ut mine (lite utprøvde) synspunkter og å smake på partipolitikken i det "virkelige" liv. Det var et sted å ta fram engasjementet sitt, og hvor ens egen evne til å være frampå bestemte hva en fikk ut av arrangementet. Et arrangement som tar fram ens indre politiske engasjement, noe jeg i hvert fall føler skjedde hos meg. Det gikk så langt for meg at natt til torsdag sov jeg svært urolig på grunn av drømmer. Minnene mine om nøyaktig hva mitt indre øye viste meg er svært utydelige, men da jeg ikke engang greide å la miniStortinget og de fantastiske menneskene jeg møtte der være i søvne, ble jeg overbevist om både min egen innsats og om kvaliteten på arrangementet. Det var også et sted å få en lærepenge eller to. Man møter folk med ulike synspunkter overalt, og om ikke man vinner en debatt, blir man i det minste trent i å beholde fatningen. Hvis jeg får muligheten igjen i løpet av min tid på skolen, vil jeg definitivt tilbake. Den eneste grunnen til at jeg skulle fraråde noen å delta på miniStortinget er at de kanskje tar plassen jeg vil ha."

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden