Til den 11. nasjonale sesjonen av  European Youth Parliament i september 2013 sendte KKG en delegasjon bestående av fire elever: Amalie Gunnufsen (2IBA), Peter Wang (3IBA), Marianne
Hægeland (2IBA) og Linda Rath (vg2 studspes).

Elevene lærer om internasjonalt samarbeid, europeisk politikk og politisk debatt gjennom teambuidling, komitearbeid og General
Assembly. Mange spørsmål innen europeisk politikk, økonomi og sosiale forhold blir
stilt og besvart gjennom dette arrangementet.

General Assembly, Peter WangGeneral Assembly, Amalie Gunnufsen

av Lauritsen, Vibeke, publisert 25. september 2013 | Skriv ut siden