Farsund får nytt ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter”

Elevene Viktor E Lunde, Erik-Anant S Narayan og Lucas D. Haugeberg i Pre-IB på Kristiansand katedralskole Gimle kan nå gratuleres med første premien i Eilert Sundt-prisen. Eilert Sundt-prisen er en forskningspris for ungdom i videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Elevprosjektene skal ta for seg samfunnsfaglige problemstillinger i regionen. Av 61 innleverte prosjektoppgaver, med 199 involverte elever, ble tre oppgaver nominert til finalen. To av disse var fra KKG-elever og en fra Vågsbygd videregående skole.. Prisutdelingen foregikk på UiA i forrige uke.

Vinnerprosjektet hadde tittelen "Tiden etter angrepene - holdninger til straff og rettstaten i etterkant av 22.juli-hendelsene". Juryen ga blant annet ros for det store materialet de hadde samlet inn i sin kvantitative undersøkelse. I tillegg hadde de anvendt kvalitative metoder, blant annet et intervju med tingrettsdommer Ben Fegran.
Annen premien gikk til et prosjekt fra Vågsbygd videregående skolemed tittelen ”Stjeling blant ungdom”. KKGs andre finalist i fra Pre-IB fikk tredje premie for et prosjekt som hadde undersøkt utviklingen av manerer blant ungdom i Vest-Agder

Det var stortingsrepresentant og medlem av kirke- og undervisningskomiteen, Dagrun Eriksen, som delte ut diplom, blomster og penger til vinnerne! I sin tale til elevene la hun vekt på hvor viktig det er å stille spørsmålet HVORFOR? Å ha samfunnsvitere som forstår hvordan samfunn henger sammen er like viktig som teknologisk kompetanse når fremtiden skal utvikles.

av Lauritsen, Vibeke, publisert 19. februar 2015 | Skriv ut siden