Undervisninga i det 2-årige programmet blir lagt opp med lærerstyrt undervisning, selvstudium og veiledning. I hvert fag tilbys elevene tutortid. I Mathematical studies får elevene derimot 4 timer pr uke selv om kravet er 3 timer, men da uten tutortid. Elevene leverer obligatoriske oppgaver underveis i studiet, og de skal opp til eksamen i alle fag.

Undervisninga foregår på engelsk bortsett fra i språkfaga, men vil nok også i en viss utstrekning foregå bilingualt viss elevene trenger det.

Eksamen er på engelsk. Engelsk fagterminologi blir innøvd underveis ved bruk av engelske lærebøker og ved at oppgaver blir skrevet på engelsk. Til eksamen skal morsmålet oppgis, og ortografiske eller stilistiske feil skal ikke trekke ned karakteren - unntatt i faget engelsk.

Lærebøkene er på engelsk, og elevene låner bøker og kalkulator på skolen.

IB-linja er krevende, og det er viktig å være innstilt på arbeide godt med faga og være til stede i timene . Elevene blir meldt opp til eksamen i november andre året (eksamen er i mai), og de må være ajour med oppgaver som skal bli vurdert internt og eksternt når de blir meldt opp.

 

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden