Vg1 Studiespesialiserende med fokus på internasjonalisering

KKG tilbyr Vg1 studiespesialiserende med fokus på internasjonalisering. Vi kaller dette Pre-IB. Pre-IB følger vanlig Vg1-pensum, men får bilingval (tospråklig) T-matematikk og bilingval naturfagundervisning.

De elevene som ønsker det kan i tillegg ta biologi 1 på vg2-nivå. Elever som har tatt T-matematikk i 10. klasse får matematikk R1.

 

Hensikten

Hensikten med tilbudet er at elevene skal få en litt mer realistisk forståelse av de utfordringene de vil møte viss de velger å søke IB-programmet.

Elever fra hele Vest-Agder kan søke seg til denne klassen, og inntaket er karakterbasert. Eleven søker via ordinært inntak for videregående skole i rubrikken på vigo.no som heter Vg1 Studiespesialiserende med fokus på internasjonalisering.

Hvis eleven ikke ønsker å søke The IB Diploma Programme etter Vg1, kan han uten videre følge ordinært studiespesialiserende programområde i Vg2 og Vg3.

Eleven trenger ikke ta Pre-IB for å begynne på IB. Elever som etter fullført Vg1 studiespesialiserende med fokus på internasjonalisering og elever i ordinært Vg1-program som ønsker å søke IB-programmet, konkurrerer på lik linje om opptak. 

Eleven bør ha minst 4 i karaktersnitt etter Vg1 og minst karakteren 4 i engelsk og T-matematikk i og med at IB er et faglig krevende program.

 

En del av elevene fra den første Pre-IB klassen 2009-2010

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden