Det generelle inntakskravet er forkunnskaper som tilsvarer Vg1 studiespesialisering i videregående skole. Søkerne bør ha tatt teoretisk matematikk (T-matte) og ha gode forkunnskaper i engelsk siden mesteparten av undervisninga foregår på engelsk. Søkerne bør også være motiverte og innstilte på å arbeide med skolen.

Søkerne trenger ikke å ha tatt Pre-IB, men kan søke på IB etter Vg1 studiespesialisering.

Bestått IB-diplom gir i prinsippet inntak til universiteter verden over. Enkelte universitet og høgskoler kan stille spesielle krav til f.eks. fagkombinasjon.

Fremmedspråklige søkere må ha gyldig oppholdstillatelse for å få tilbud om plass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Undervisninga er gratis.

 

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden