Elevene i 3IBA inviterte elevene i Pre-IB og 2IBA og andre interesserte til Night of Creativitiy. Målet var å presentere noen av CAS-prosjekta sine.

Her fikk vi alt fra musikkinnslag med bandet (som består av elever fra 3IBA, 2IBA og Pre-IB), diktlesing, malerkunst, strikking, Nicaragua-prosjektet, dans, kurs i kinesisk og arbeid med Amnesty for å nevne noe.

IMG_bandet IMG_2922[1]

Martin Tat, Eivind Abrahamsen, Linda Tørstad, Ruben Ellingsen og Yashar Honarmandi spiller i bandet som ennå ikke har fått navn. Mange av elevene på Pre-IB hadde kommet for å bli inspirert og underholdt.

 

IMG_malerkunst1IMG_malerkunst2

Jennifer Probert og Andrea Furuhovde har bidratt med mange flotte malerier, så det er mulig å få utfolde seg kreativt når man er elev på IB!

 

IMG_2927IdunnUlsetIMG_2923[1]strikking

Idunn Ulsets liv blir dokumentert av Sidsel Jørgensen, og mange av elevene har virkelig fått øynene opp for strikking de siste par åra!

 

 Ella Smith viser dansetrinn etter at hun var på dansekurs i England sist sommer som en del av sitt CAS-program, og Tianzhi Lu presenterer kinesisk språk for publikum. Han har vært lærer for ei gruppe kinesiske barn og holdt kurset på UiA i helger det siste året.

IMG_2938EllaSmithIMG_2936[1]kinesisk

 

Erik Danielsen har vært aktiv i lokallaget til Amnesty International, og han viste åssen han kunne bruke arbeidet her som en del av CAS. Tobias Skjelbred var en av seks elever fra KKG som fikk reise til Nicaragua det året han gikk på Pre-IB, og han fortalte om Nicaragua-prosjektet som en del av sitt CAS-prosjekt.

 

 IMG_2933[1]Erik_DanielsenIMG_2939[1]Tobias

 

Sondre Elstad har skrive dikt som et av sine prosjekt:

DIKT UTEN TITTEL

Sitt og ser på TV
Ser at verda seilar forbi meg
Kvardagen gjeng forbi, kvardagen er grå, kvardagen er trist
Gjeng på skolen, kjem heim, gjer leksar, men kvifor?
«Kva er meininga med livet?»
Vi menneske må jo vere i live for ein grunn
Men kva er den grunnen?
Mange nyttar heile livet på å leve utan ei meining
Mange nyttar heile livet på ei meining utan liv

Livet er som ei kommode, skuff på skuff
Kva er ei skuffelse?
Er det berre eit ord me menneske treng for å kunne seie at noko ikkje gjekk som forventa?
Kva er meininga med å forvente noko?
Sjølve forventinga er vel eit teikn på at me menneske har eit mål
Men kva er målet?

Sitt og ser på TV
Magnus Carlsen har vunne sjakk-VM
Det er fyrstesidestoff
Kva seier det om oss som menneske?
Jo, det seier at me skal glede oss over gode nyheiter
Spesielt når det er så uvanleg som at det er ein nordmann som har vorte mestar i sjakk
Men seier det noko meir?
Det har skjedd ei grueleg naturkatastrofe på Filippinene
Kva er viktigast?
Me er opplærde til å tenkje som så at naturkatastrofen er viktigare
Men kva skyldast det?
Indoktrinering eller verkelege kjensler?
Kva er meininga med livet?

På TV-en seier dei at me som lev i dag låner kloden fr dei som kjem etter oss
Tenkjar tilbake på dei gangane eg har vore på tur og me har overnatta i klasserom
På dørene på disse klasseromma står det alltid at me skal etterlate oss romma som dei var da me kom
Vi låner klasseromma av dei som kjem etter oss
Det er lettare å rydde eit klasserom enn å rydde ein planet
Spesielt når man enno ikkje har gjort seg ferdig med å rote, da kan me ikkje byrje med storreingjering
Det er ikkje vår enno

Eller, kanskje våren er over!
Vi menneske har ei ibuande eigenskap som heiter hykleri
Enkelte er flinkare til dette enn andre
Men me er alle potensielt i stand til dette
Det er berre slik vi menneske er
Nokon seier at dei ynskjer å bli slankare samstundes som dei elskar å ete potetgull og drikke cola
Eg er ein av desse hyklarane
Andre seier at dei elskar fred
Samstundes som dei gjeng til krig med andre land
Og skifter namn på departement

Kva er meininga med livet?
Mange meiner at vi som ungdom bør forsøke å jakte på suksess
Media er veldig gode til å fortelle oss at meininga med livet er et stort og dyrt hus, minst en sportsbil og ein butlar som serverer deg ein Mojito mens du ligger ved symjebassenget
Det er altså dette som er meininga med livet
Dette er målet me alle skal oppnå
Me blir fortalt at me alle er unike
Men er alle det, er ingen det

John Lennon er ikkje med på ei revolusjon,
mens Bob Dylan syng om at tidene forandrar seg
Joni Mitchell ser skyer frå båe sider nå og
Leonard Cohen meiner at kjærleik er eit kaldt og bittert hallelujah
Kva er meininga med musikk?
Enkelte artistar fristar å gje eit bilete av korleis verda og livet eigentlig er
Kva er meininga med livet?

Sitt og ser på TV
Dagane berre går og går
Eit år igjen til eksamen
Dagane berre går og går
Eit halvt år igjen til eksamen
Kva har skjedd i laupet av desse dagane?
Meir enn eg kan fortelle om i eit dikt
Spesielt eit dikt som lurer på kva livet dreiar seg om
Me lever kvar einaste dag av livet vårt
Me går glipp av mange av livets detaljer

Me menneske vil ha det vi ikkje kan få
Er man under 18 år, vil man kanskje bli nettopp det
Da kan man kjøpe øl, vin, røyk og tobakk
Mange vaksne seier de skulle ønske de kunne være barn igjen
Alle lever etter et mål
Er ditt mål riktig?
Eg veit ikkje om mitt mål er riktig,
men eg vil leve kvar ein dag som om den var den siste!

av Lauritsen, Vibeke, publisert 9. desember 2013 | Skriv ut siden