Theory of Knowledge (TOK) er et 2.timers fag som alle IB-elever må ta. Faget har som mål å skape kritiske tenkere. Hvordan dannes kunnskap, og hvordan tilegner vi oss den? Hvilke metoder og forutsetninger for kunnskapsdannelse har ulike fagområder? Hvordan påvirker religion, ideologi og kultur kunnskapsdannelse og –formidling?

Faget legger stor vekt på elevenes egen refleksjon, og diskusjoner. Faget er ikke en innføring i filosofihistorien.

Det er en muntlig framføring og et essay som danner grunnlag for karakter i faget.

 

CAS, Creativity, Action and Service er en motvekt til de andre fagene på IB. IB programmet skal være en utdannelse av hele mennesket. CAS gjøres på fritiden, og elevene skal holde på med CAS i hele perioden.

Det er ikke karakter i CAS, men CAS-programmet må godkjennes for at elevene skal kunne tildeles IB-diplomet.

Listen under viser hvilke utfordringer som skal tilfredsstilles ved de forskjellige CAS-aktivitetene.

The Eight Learning Outcomes

  1. Increased awareness of my own strengths and areas of growth
  2. Undertaken new challenges
  3. Planned and initiated activities
  4. Worked collaboratively with others
  5. Shown perseverance and commitment in my activity
  6. Engaged with issues of global importance
  7. Considered the ethical implications of my actions
  8. Developed new skills

Alle «learning outcomes» må være oppnådd minst en gang i perioden. Dokumentasjonen er skjemaer elevene fyller ut der refleksjon er svært viktig. Det aller viktigste er at man lærer av aktivitetene og kan forbedre de til neste gang.

 
Extended Essay på ca 4000 ord gir IB-elevene muligheten til å arbeide med et emne av spesiell interesse, vanligvis innenfor ett av studentens seks fag. Dette arbeidet skal gjøre dem kjent med
selvstendig forskning og utvikling av skriveferdigheter som forventes på universiteter og høgskoler.

Extended Essay er ment å fremme forskning og skriveferdigheter på høyt nivå, samt at elevene møter intellektuelle utfordringer og viser kreativitet. Det gir studentene en mulighet til å engasjere seg i egen forskning innenfor et emne de velger selv med god hjelp av en veileder. I sluttproduktet skal ideer og funn bli meddelt på en begrunnet og sammenhengende måte som passer til temaet.

Arbeidet med Extended Essay tar ca 40 timer. Det anbefales at studentene avslutter det skriftlige arbeidet med et kort intervju - viva voce - sammen med veileder.

 

Les mer om kjernen (core) her: http://www.ibo.org/diploma/curriculum/core/

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden