I samfunnsøkonomi på IB går vi gjennom fire hovedområder i den økonomiske teorien:

·        Mikroøkonomi ser på hvordan enkeltindivider og bedrifter tilpasser seg i økonomien

·        Makroøkonomi ser på hvordan hele økonomien i et land fungerer

·        Internasjonal økonomi ser på økonomisk samhandling mellom land

·        Utviklingsøkonomi ser på forholdet mellom rike og fattige land

Faget gir en god innføring i økonomisk teori og hvordan økonomi brukes som styringsverktøy i bedrifter og av lands regjeringer. Faget gir en god kobling mellom teori og praktisk anvendelse av økonomi som styringsverktøy.

Elever som velger faget bør ha en generell interesse for samfunnet rundt seg og evne til å tenke logisk, abstrakt og selvstendig.

Faget undervises i en felles gruppe med to ulike nivåer, med en gruppe på standard nivå og en gruppe på høyere nivå. Forskjellen mellom de to nivåene er at høyere nivå går mer i dybden på flere fagområder og at det legges inn noe matematikk på dette nivået.

Elever på standard nivå skal ha to skriftlige eksamener og elever på høyere nivå skal ha tre skriftlige eksamener på slutten av 3. klasse. Eksamensoppgavene vurderes av eksterne sensorer og utgjør 80 % av sluttkarakteren i faget.

Alle elevene skal i løpet av studiet levere tre oppgaver der de med utgangspunkt i økonomisk teori analyserer en nyhetsartikkel. De tre oppgavene blir vurdert internt på skolen og utgjør 20 % av sluttkarakteren i faget.

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden