Formålet med Norwegian B er å lære elevene å skrive gode saktekster på norsk og å kunne samtale på norsk om ulike temaer knyttet til ulike aspekter ved det norske samfunnet.

Norwegian B har tre kjerneområder; sosiale forhold, globale forhold og kommunikasjon og media. Disse tre blir elevene prøvd i under skriftlig eksamen (paper 1). Faget har også fem emner; helse, fritid, tradisjoner og skikk og bruk, kulturelt mangfold og vitenskap/teknologi og forskning.

Disse emnene blir elevene prøvd i både under muntlig eksamen og skriftlig eksamen (paper 2). I tillegg til to skriftlige eksamener og en muntlig eksamen, skal elevene gjennomføre en skriftlig oppgave. Til denne skriftlige oppgaven må elevene som tar HL lese to romaner på norsk. Disse fire eksamenene blir rettet av annen sensor, mens tre ulike muntlige aktiviteter som gjennomføres i timene, blir vurdert av faglærer.

av Lauritsen, Vibeke, publisert 28. oktober 2013 | Skriv ut siden