Faget er delt inn i følgende fire hoveddeler som hver varer ca en termin:

  1. Språk i kulturell kontekst
  2. Språk og massekommunikasjon
  3. Litteratur; tekst og kontekst
  4. Kritisk litteraturlesing

Altså to språklige og to litterære hoveddeler der man har fokus på hvordan språk og litteratur opptrer i en kontekst og hvordan man forholder seg analytisk til de to. Det er litt forskjell i vurdering etter om du tar High Level eller Standard Level. HL har også noen flere timer enn SL og litt større lesemengde.

Når det gjelder vurdering, så foregår 70% eksternt og 30% internt, den siste delen satt av faglærer. Det er i grove trekk skriftlig arbeid som blir vurdert eksternt og muntlig arbeid som blir vurdert internt.

Følgende skriftlige arbeider blir vurdert:

  • Written task 1 skal skrives av både HL og SL. Det er en kreativ tekst som skal skrives etter hver del. HL skal sende inn to til ekstern vurdering og SL skal sende en.
  • Written task 2 er kun for HL. Det er en analytisk tekst som tar utgangspunkt i et forhåndsgitt spørsmål, og en utvalgt tekst skal sendes til ekstern vurdering.
  • Paper 1 er en analytisk tekst som skal skrives til eksamen etter 2 år , og den kan i prinsippet bygge på alle fagets fire deler.
  • Paper 2 er også en analytisk tekst som skrives til eksamen etter to år. Den bygger på del tre, litteratur i kontekst, og skal også ta utgangspunkt i et valgt spørsmål.
  • Further Oral Activity gjennomføres av både HL og SL. Det er en muntlig presentasjon/foredrag/aktivitet som skal bygge på del 1 og 2.
  • Individual Oral Commentary er en muntlig individuell besvarelse som tas opp på opptaksmaskin. Den skal gjennomføres av både HL og SL og bygger på del 4 av kurset, nærlesing av litteratur.

Engelsk A Language and Literature er bygd opp på samme måte. 

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden