KKG tilbyr tre ulike matematikkurs: Mathematics Higher Level, Mathematics Standard Level og Mathematical Studies Standard Level. Higher Level undervises fem timer i uka, mens standard undervises tre timer, men undervises ofte fire timer. Math Studies blir undervist fire timer pr uke.

Higher Level er et krevende kurs for de som er spesielt interesserte i matematikk. Higher Level og Standard Level inneholder mange av de samme emnene. Pensum i Higher Level inneholder mer og går dypere, og elevene skal også ha et ekstra valgfritt emne.

Mathematical studies er et mer praktisk rettet kurs med vekt på anvendelser. Det tilsvarer S1 + S2 i det norske systemet.

Alle matematikkfagene på IB inneholder et prosjekt hvor elevene foretar en matematisk utforskning/undersøkelse i et valgfritt emne. Dette utgjør 20 % av den endelige karakteren i faget.

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden