Kjemi handler om grunnstoffene, deres egenskaper, sammensetning og hvordan de reagerer med hverandre. I kjemi undervises det i følgende tema; støkiometri, atomenes oppbygging, periodiske egenskaper, bindinger, termokjemi, kinetikk, likevekter, syrer og baser, redoksreaksjoner og organisk kjemi. I tillegg velger vi to av syv valgfrie emner. Dette vil gi et veldig godt grunnlag for videre studier innen realfag.

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden