Historiefaget på IB har fokus på det 20. århundrets historie - med særlig vekt på Europa.  Elever på Higher Level har også noe norsk historie.

Alle elever skal ha to skriftlige eksamener på slutten av 3. klasse. Her vil temaene være  "Den kalde krigen " og "Særtrekk ved land med et autoritært styresett" - for eksempel: Tyskland under Hitler, Sovjetunionen under Stalin, Kina under Mao.

Elever med Higher Level har en skriftlig eksamen i tillegg som bygger på fordypningsstoff.  I løpet av siste året skriver hver elev en større oppgave (Internal assessment).  Alle eksamenene og Internal assessment blir vurdert av sensorer utenfor Norge.

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden