Fysikkfaget på IB er lagt opp på samme måte som kjemi og biologi. Elevene kan velge standard level eller higher level. Disse kursene undervises sammen fordi higher level pensumet er likt standard level-pensumet, men med noe ekstra tillegg i hvert av emnene. Når higher level pensumet undervises, vil elever som tar standard level ha studietimer. Vi er innom emner som mekanikk, termofysikk, bølger, elektrisitet, atom- og kjernefysikk og energikilder og klimaforandringer. I tillegg til hovedpensumet skal elevene velge to emner blant et visst antall options.

Fysikk er også et praktisk fag. På IB vil det si at det er et gitt antall timer som vi skal tilbringe på lab og gjøre øvelser. Labrapportene som leveres inn vil telle som en del av karakteren i faget. (Det kommer nytt pensum for kullet 2014/2016 så det blir noen endringer her) Eksamen er kun skriftlig, og den er tredelt. Den består av en avkrysningsprøve og en større skriftlig prøve i hovedpensumet og en prøve om de to valgte emnene/options.

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden