ESS er et fag i BÅDE gruppe 3 og 4. Elever med samfunnsfaglig fordypning kan velge ESS som sitt realfag, og de som vil ha mest mulig realfag kan velge ESS som sitt samfunnsfag.

 • Miljø

  • De ytre omgivelsene til et dyr eller enn plante som påvirker overlevelsen deres.

  • Miljøet strekker seg fra det helt lokale og ut til det globale

 • System

  • Å sette sammen separate deler som passer sammen og påvirker hverandre.

 • Samfunn

  • En gruppe individ som deler noen like karakterer som feks. Geografisk lokalisering, kulturell bakgrunn, historisk tid og religion

   Ulike tema:

 1. Hva er ESS? - Raskt og kort overblikk over faget. Begreper og tema innføres.
 2. Økosystem og økologi – Mye biologi. Litt repetisjon fra VG1 men også mye nytt
 3. Biodiversitet og bevaring – Hvordan ta vare på det biologiske mangfoldet? Hvem har ansvar og hvem tar det?
 4. Vann og matproduksjon knyttet til vann – Vannets kretsløp, vannforbruk i verden, fiskeriforvaltning, bærekraftig bruk av resursene og vannforurensning
 5. Jord og jordbrukssystemer og samfunnets påvirkning – Hvor kan man dyrke hvilken type mat? Hvordan behandle jorda.  Hvordan behandler vi maten? Sløsing/bruke alt
 6. Systemer i atmosfæren og samfunnet – Atmosfærens oppbygning, forurensing av atmosfæren og hvordan det påvirker miljø og samfunn.
 7. Klimaforandringer og energiproduksjon – Valg av energikilder, konsekvenser, tilpasninger og flytting
 8. Menneskelige system og ressursutnyttelse – Populasjons dynamikk og ulike modeller, forsøpling. Økologiske fotspor (en modell som kan hjelpe oss å se vår påvirkning på miljøet)

 

Arbeidsmetoder

 • Jobber mye med case studies

  • Elevene skal selv løse problemer i sammenheng med hva de har lest av teori

 • Lab/feltarbeid

  • Totalt 30 timer

  • Inkludert 10 timer som eleven skal gjøre i forbindelse med IA

 

 

av Lauritsen, Vibeke, publisert 28. mars 2014 | Skriv ut siden