På KKG tilbys ESS,  fysikk, kjemi og biologi, alle elever må velge ett av fagene, maksimalt to (tre viss ett av dem er ESS).

Alle disse fagene har den samme oppbygningen. Elevene kan velge å følge Standard Level (3 uketimer) eller Higher Level (5 uketimer). Higher Level innebærer en fordypning i emnene og noe nytt fagstoff. Praktisk arbeid og rapporter fra dette er viktig i alle fagene. I løpet av studiet skal alle elever delta på et prosjekt der personlige egenskaper blir vurdert.

Eksamen er tredelt og skriftlig. Fagkarakteren er basert på eksamensresultatene og noen skriftlige rapporter. Disse blir vurdert eksternt, faglærer setter bare forslag til karakter.

 

Biologi

Biologifaget handler om celler, biokjemi, genetikk, økologi og evolusjon og menneskets fysiologi. På Higher Level fordyper vi oss i disse emnene i tillegg til å lære om plantenes fysiologi. For å bearbeide data fra forsøk, lærer vi ulike statistiske metoder.

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden