Opplæringa i French B har som siktemål at elevene skal kunne studere i et fransktalende land etter videregående skole. Man lærer mye om den frankofone verden, og man lærer å skrive i ulike sjangre som man får bruk for i dagliglivet og som student.

Det er to skriftlige eksamener på 1,5 timer hver - og fire muntlige vurderinger hvorav én blir sendt inn til evaluering internt i IB-systemet.

Det samme gjelder for German B og Spanish B.

 

 

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden