Mange kombinasjonsmuligheter

Fagene skal være fordelt på humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskaplige fag. Fra høsten 2016 tilbyr vi Higher Level (HL) og Standard Level (SL) i alle fag bortsett fra ESS og kinesisk, og elevene velger 3 fag på HL og 3 på SL. Et HL-fag blir undervist 5 timer pr uke, og SL i gjennomsnitt 3 timer pr uke (tilsvarende minst 240 og 150 timer a 60 min i løpet av de to åra):

Group 1 - Morsmål (studies in language and literature)

 • Norwegian A Language and literature
 • English A Language and literature
 • Selftaught language A

(Elevene kan velge både norsk og engelsk i gruppe 1 og ingen språk fra gruppe 2)

Group 2 - Andrespråk (language acquistion)

 • Norwegian B
 • English B
 • Spanish B
 • German B
 • Chinese ab initio 

Group 3 - Samfunnsfag (Individuals and societies)

 • Economics
 • History
 • Environmental systems and societies (ESS) SL

Group 4 - Realfag (Sciences)

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Environmental systems and societies (ESS)SL

Group 5 - Matematikk (Mathematics)

 • Mathematics
 • Mathematical stuides - SL

Group 6 - The Arts

 • Vi tilbyr foreløpig ikke the Arts, så elevene velger det 6. faget fra gruppe 2-4.

IB-tillegg:

I tillegg kommer Extended Essay (særemne), TOK (vitenskapsteori) og CAS (Creativity, Activity and Service).

 

Merknad

Noen av fagene kolliderer timeplanmessig slik at elevene ev. må velge: 

Fransk B, spansk B, tysk B og kinesisk ab initio eller kjemi

Historie eller fysikk

Biologi eller ESS

av Hope, Tim, publisert 2. oktober 2015 | Skriv ut siden

Mer om fagene: