Det er mange gode grunner til å velge IB!

 • Godt, inspirerende og inkluderende læringsmiljø
 • Være sammen med andre motiverte og faglig sterke elever
 • Du får gode engelskkunnskaper. Pensumbøker på universiteter og høgskoler er stadig oftere på engelsk
 • Færre fag, større fordypning
 • Utprega vitenskaplig tankegang med forskningsprosjekt i alle fag
 • Vitenskaplig metode og vitenskapsfilosofi som eget fag
 • Faglig høgt nivå, tydelige kompetansemål
 • Større lærertetthet
 • Tilpasset og individuell oppfølging, tutorials/veiledning i alle fag (Math Studies har i stedenfor en time mer pr uke)
 • Den beste forberedelsen til videre studier i Norge og i utlandet
 • Mulighet for å ta fag på UiA samtidig
 • Representere KKG og delta i ulike konkurranser
 • Internasjonalt miljø og nye perspektiver
 • CAS  (Creativity, Action and Service) og TOK (Theory of Knowledge)
 • Muligheter for deltaking på ulike aktiviteter i og utenfor skolen
 • Eksamen ferdig rundt 17. mai

IB-linja koster opptil flere steder 150 000 kr pr år. På KKG får du samme tilbudet heilt gratis!

Se også denne artikkelen fra Dagens næringsliv: Elever betaler dyrt for å få større utfordringer

 

Dine muligheter etter IB fra KKG:

Dersom du vil studere videre i Norge:

Dersom du vil studere videre i utlandet:

 • IB-diplomet har høy prestisje internasjonalt, større mulighet for å komme inn på anerkjente universiteter
 • Slippe førsteåret ved en del universiteter i USA
 • Slippe språktester ved studier i utlandet 

På KKG foreslår vi følgende ulike fagpakker:

Realisten

 • Norwegian A Language and literature SL
 • English A Language and literature SL
 • Economics SL/Environmental systems and societies SL
 • Biology /Physics HL
 • Mathematics HL
 • Chemistry HL

Økonomen/samfunnsviteren

 • Norwegian A Language and literature HL
 • English A Language and literature SL
 • History HL
 • Economics HL
 • Biology SL
 • Mathematics SL

Lingvisten

 • Norwegian A Language and literature HL
 • English A Language and literature HL
 • History SL
 • French/Spanish/German HL or Economics
 • Environmental systems and societies SL
 • Maths Studies SL

av Lauritsen, Vibeke, publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden