Grunnen til at jeg valgte IB var at jeg ønsket et faglig utfordrende studieprogram. Det fikk jeg! Det første vi ble gjort oppmerksomme på var at vi ikke måtte utsette noe til i morgen som vi kunne gjøre i dag. Den regelen har fulgt meg selv etter at jeg var ferdig på KKG.

 

Nå studerer jeg samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo (UiO) og trives veldig godt med det! Mange assosierer nok IB med høyere utdanning i utlandet, men det er på ingen måte noen ulempe å ha IB i bagasjen selv om man studerer videre hjemme. Det mest verdifulle jeg lærte ved siden av fagkunnskapene, var studiemetode. Å lære seg å lese effektivt, og å greie å motivere seg til å lese, er utrolig viktig når man skal studere!

 

På IB står man litt friere enn det man gjør på studiespesialiserende. Man kan i langt større grad selv velge hvilke fag man vil ha, i tillegg til å velge fordypningsnivå.  Dette gjorde det enda mer attraktivt for meg å velge IB. Jeg valgte for eksempel HL Economics, et fag jeg har hatt utrolig stor nytte av på studiene mine. Man blir også veldig vant til å bruke engelsk, og det er uvurderlig uansett hva man vil studere senere!

 

Det sosiale miljøet og ikke minst, lærerne, på IB på KKG er også med å skape et veldig godt læringsmiljø. Det er enkelt å føle seg velkommen på IB, man får seg lett venner og lærerne er veldig dyktige og forståelsesfulle! KKG har gitt meg tre fantastiske år, og kanskje spesielt de to årene på IB!

 

IB krever at du legger inn en betydelig egeninnsats, det skal ikke stikkes under en stol. Men: Det er et internasjonalt anerkjent studieprogram som åpner veldig mange dører! Universiteter i utlandet kjenner til IB, og de ønsker seg dyktige IB-elever! Derfor vil jeg virkelig anbefale det! Den som intet våger, intet vinner!

av Lauritsen, Vibeke, publisert 17. oktober 2014 | Skriv ut siden