For deg som søker faglige utfordringer med en internasjonal profil

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME (IBDP) 

IBDP er et krevende 2-årig studium hvor det meste av undervisninga foregår på engelsk. Studiet passer best for motiverte elever som har lyst til å arbeide med skolen og også for elever som skal studere i utlandet. Ved bestått eksamen får eleven en ”International Baccalaureate” – en anerkjent internasjonal studenteksamen. Dette kan du søke om å ta på KKG i Vg2 og Vg3.

KKG er den eneste videregående skolen i Vest-Agder som har dette studietilbudet. 

IB-programmet bygger på en utpreget vitenskapelig tankegang, og elevene har forskningsprosjekter i alle fag; i realfag, språkfag, økonomifag og samfunnsfag. Elevene har også vitenskapelig metode og vitenskapsfilosofi som eget obligatorisk fag, og forskningsvinklingen gjennomsyrer hele programmet.

På IB kan elevene velge om de vil ha fordypning i realfag, språkfag eller samfunnsfag. Elevene våre har utmerket seg stort faglig, blant annet har flere av IB-elevene våre representert Norge i Kjemi-OL, Fysikk-OL og Matematikk-OL både i 2014,2015 og 2016. En av elevene vant også konkurransen Unge forskere i 2015, og en fikk 2.plass i 2016. i 2017 er dessuten Sørlandet representert i OL i filosofi for første gang etter at en av elevene i 3ib vant NM i filosofi.

Av de 34 elevene som tok eksamen våren 2016 fikk 15 mer enn 5,6 i snitt - 2 elever fikk 6,4 i snitt! 

Intervju med IB-elever i Krsby: http://www.krsby.no/kategori/student/20013#o20013

Det er infomøte om IB i november hvert år. Dato for 2017 kommer til høsten!

av testvafno2, publisert 24. september 2015 | Skriv ut siden