Kommunikasjon og samspill

Faget er tenkt å gi eleven forutsetninger for en mer aktiv kontakt med omgivelsene gjennom ulike kommunikasjonsformer.

Tid for tegn
Elevene ved HT har undervisning i tegn til tale en time i uken. Grunnleggende og aktuelle begreper er i fokus for denne timen, og det vektlegges mye repetisjon.

 

Estetiske aktiviteter

Estetiske aktiviterer skal stimulere viljen til egenaktivitet og skaperglede gjennom å eksperimentere med farger og ulike materialer, lyd, rytme og musikk.

Musikk

Musikk spiller en sentral rolle i ei tilpassa opplæring i en inkluderende skole. Gjennom innhold og aktivtetsformer som søker å møte elevens trang til å uttrykke seg og gi rom for estetiske opplevelser, kan faget medvirke til erkjennelse, innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

Forming
*Informasjon kommer*

 

Hverdagslivsaktiviteter

Faget skal medvirke til å utvikle elevens evne og vilje til å ta del i ulike aktiviterer for å tilfredsstille de grunnleggende behov og utvikle den sosiale kometansen.

av Sætrum, Anette Seland, publisert 6. januar 2015 | Skriv ut siden