Faget skal gi elevene anledning til å trene motoriske ferdigheter, utholdenhet og styrke.

Opplæringa i faget skal medvirke til at elevene opplever glede, inspirasjon og selvforståelse ved å være i bevegelse og i samhandling med andre.

av Henningsen, Anette, publisert 24. november 2014 | Skriv ut siden