Hverdagslivstrening

For deg som trenger kunnskaper og ferdigheter i forhold til fremtidig arbeid, bo og fritid.

Hovedformålet for opplæringen er å gi individuelt tilpasset opplæring som gir elevene ferdigheter for voksenlivet. Vi har i dette skoleåret 12 elever ved HT-avdelingen.

På HT legger vi vekt på:

  • elevens ressurser og egenart
  • almenndannelse
  • samspill og kommunikasjon
  • mestring
  • sunnhet og helse
  • verdighet
  • miljø og estetikk
  • inkludering

Den enkelte elev skal bli sett, bekreftet og ledet gjennom utviklingsstøttende kommunikasjon.

Forstå og bli forstått er et felles mål.

Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon  (ASK) skal være et satsningsfelt i vår faglige virksomhet.

Elevene skal ha mulighet til å påvirke sin skoledag hvor valg og medinnflytelse skal være synlig i den daglige virksomheten.

Under "Siste nytt" blir det lagt ut linker til de siste oppdateringene som er gjort.