IMG 0016

Opplæringen på AT tar sikte på å gi deg jobbkompetanse innenfor enkelte/alle områder i for eksempel butikk, barnehage eller SFO.
Gjennomarbeidstreningen skal du få kunnskap om hvordan det er å være i et arbeid og hvilke krav som stilles i arbeidslivet.
Du oppnår yrkesfaglige kvalifikasjoner og utvikler sosial kompetanse.

av Sætrum, Anette Seland, publisert 8. januar 2015 | Skriv ut siden