IMG 0016

Fellesfagene på arbeidslivstrening er:

  • Norsk
  • engelsk
  • musikk
  • kroppsøving

Opplæringen i fellesfag følger rammeplan for tilrettelagte grupper, enten som eget fag på timeplanen eller integrert i
felles programfag og yrkesfaglig fordypning. Timetall kan derfor variere. Matematikk, samfunnsfag og naturfag er integrert i felles programfag og arbeidstrening inne på skolen.

 

Vurdering
Elevene skal ha en skriftlig sluttvurdering i hvert av programfagene og fellesfagene.
Elevene får et kompetansebevis og skal ikke opp til eksamen.

av Sætrum, Anette Seland, publisert 8. januar 2015 | Skriv ut siden