IMG 0016

Du skal få kunnskaper, holdninger og ferdigheter i:

  • Service og yrkesutøvelse: service, ansvar, samarbeid, oppførsel, orden, estetikk, budsjett og lovverk
  • Kommunikasjon: god kommunikasjon, identifisering av eget språkbruk, holdning, verdier, etikk, kulturell identitet og kulturforståelse, sosial kompetanse og konfliktløsningsmodeller
  • Sikkerhet og helse: livsstilssykdom, HMS på en arbeidsplass, førstehjelp, hygiene, integrering og inkludering i samfunnet
  • Yrkesfaglig fordypning: Arbeidstrening inne på skolen eller arbeidstrening i bedrift. Du kan velge fordypning rettet mot service og samferdsel eller helse- og oppvekst, barne- og ungdom. Bruk av kjøkken inngår somen del av arbeidstreningen. Der får du opplæring i å lage hybelmat, enkle måltider i barnehage/SFO, kantinemat og lage mat for salg i tak-kafeen.

 

Vurdering
Elevene skal ha en skriftlig sluttvurdering i hvert av programfagene og fellesfagene.
Elevene får et kompetansebevis og skal ikke opp til eksamen.

av Sætrum, Anette Seland, publisert 8. januar 2015 | Skriv ut siden