IMG 0016

For deg som vil bli servicemedarbeider innen salgsvirksomheter og
i oppvekstsektoren

Vi har egen avdeling for arbeidslivstrening(AT). AT er et yrkesforberedende tilpasset kurs for elever som har rett til inntak i videregående skole på spesielle vilkår. VG1 skal gi en felles plattform innen service og yrkesforståelse rettet mot salg, service og sikkerhet VG2 og barne- og ungdomVG2.

Vi vektlegger
• å ta utgangspunkt i dine interesser og ressurser
• å gi deg muligheter for å ta ansvar for egen læring
• å utvikle samarbeidsevne
• å gi en strukturert og oversiktlig skolehverdag
• å gi praksisnær opplæring slik at du opplever sammenheng mellom teori og praksis.

Brosjyre