Skolen sender vitnemål og kompetansebevis til årets avgangselever i posten i slutten av juni. Elever som får IV (Ikke vurdert) eller karakteren 1 i ett eller flere fag, vil ikke få vitnemål, men et kompetansebevis

Tidligere elever ved skolen som har tatt opp fag de mangler, eller forbedret eksamener, må bestille vitnemål fra skolen. Disse bestillingene håndteres fortløpende etter fastsatte prioriteringer etter at vitnemål for årets avgangselever er fullført. Skolen forsøker så langt det er mulig å få etterbestillinger av vitnemål ferdig før 1. Juli, men kan ikke love dette. Jo tidligere bestillingen foreligger, jo større er skolens mulighet for å klare fristen. Det må fremgå tydelig av bestillingen dersom fag skal strykes. Dersom eleven har tatt privatisteksamener i et annet fylke enn Vest-Agder, må dokumentasjon på eksamenskarakter fremlegges.

Etter våren 2010 kan skolen ikke lenger utstede nye vitnemål etter Reform 94. Elever som har fulgt læreplanene for R94, men mangler fag, må derfor tilfredsstille kravene for vitnemål i Kunnskapsløftet (KL) for å få vitnemål nå.

Skolen tilbyr også engelsk oversettelse av vitnemål som tilleggstjeneste mot gebyr.

Følgende skjema benyttes ved bestillinger av duplikat, oversettelse til engelsk eller bekreftede kopier, samt nytt vitnemål/kompetansebevis for elever som gikk ut av skolen våren 2009 eller senere. Ferdig utfylt skjema leveres i skolens ekspedisjon eller sendes som epostvedlegg til: kkg.vgs@vaf.no

 

Elever som gikk ut av skolen før 2009, må henvende seg per telefon til skolens ekspedisjon 38 70 50 00.

av Sætrum, Anette Seland, publisert 13. juni 2013 | Skriv ut siden