Da Reidar Wennesland var elev ved Kristiansand Katedralskole på 1920-tallet ble han kunstinteressert, blant annet gjennom vennskapet med Finn Nilsen som senere ble en kjent kunstner.
Nesten 50 år senere ville han gjennom sin gave til skolen at vår tids elever skulle få liknende opplevelser, og hans gave setter fremdeles et sterkt preg på skolemiljøet.

av Skjelbred-Knudsen, Kristian Andreas, publisert 6. februar 2015 | Skriv ut siden