Nicaraguabesøk

Kunnskapen er internasjonal, og verken det gode samfunn eller skolen kan utvikle seg uten å ta inn over seg det som skjer faglig, politisk og kulturelt i resten av verden.

Internasjonalisering bidrar til at våre elever får styrket læring i fagene,
får kompetanse i kommunikasjon, får kjennskap til nye kulturer, og utvikler
seg som mennesker som skal delta i en verden med stadig større utfordringer med
innvandring og mobilitet.

Våre internasjonaliseringsplan har to perspektiver:

Det ene retter seg mot samfunnet samfunnet vi lever i til daglig; Skolen, kommunen, regionen, og de ressurser som ligger her. Hvordan kan vi bruke det flerkulturelle samfunnet til å bli flinkere til å kommunisere og løse fremtidens utfordringer? Vi har flere arrangementer der dette settes på dagsorden, for eksempel internasjonal uke hver høst, der også innholdet i Operasjon Dagsverk, som er skolens internasjonale bistandsprosjekt, får fokus.

Det andre er samarbeid med skoler eller andre institusjoner i utlandet. Dette kan være virtuelt eller innebære reise med elever. Våre viktigste prosjekter nå er

 • Nicaraguaprosjektet
  I snart 20 år har vi hatt et tverrfaglig samarbeid med skolen Colegio Doris Maria Tijerno i Managua, Nicaragua. Støttet av organisasjonen Vennskap Nord-Sør.
 • BUs Italiaprosjekt
  På tredje året reiser elever fra VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag til Italia i et prosjekt støttet av organisasjonen Mental Helse.
 • Språkfags Madridprosjekt
  Elever fra Spansk nivå 3 reiser til Madrid og går på språkskole hvert år som en del av opplæringen. Prosjektet er støttet av Utdanningsavdelingen i Vest-Agder Fylkeskommune.
 • Språkfags Rochefortprosjekt
  Elever fra Fransk nivå 3 reiser hver høst til Rochefort i Frankrike og besøker vår vennskapsskole der. På våren kommer franske elever på besøk av oss. Også dette prosjektet er støttet av Utdanningsavdelingen.
 • Service- og Samferdselsfags Erasmus+-prosjekt
  Dette skoleåret starter et treårig prosjekt for elever på SS som er et samarbeid med flere europeiske skoler, blant annet i Montenegro og Østerrike, og innebærer utveksling av både lærere og elever. Prosjektet finansieres av Erasmus+ som er EUs program for utdanning.

av Skjelbred-Knudsen, Kristian Andreas, publisert 11. november 2014 | Skriv ut siden