Helsesoestre KKG 2015

Vi er tre helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten her ved KKG. Vår oppgave er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. VI har fokus på fysisk, psykisk og seksuell helse.

Vi ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds.

Dette gjøres gjennom opplysningsvirksomhet, veiledning individuelt el i grupper. En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.

Vi samarbeider med ulike instanser og deltar i skolens TO-team (team for tilpasset opplæring). Vi har taushetsplikt!

 

Våre åpningstider er mandag til fredag fra 08:30-15:00

Du er velkommen til å ta kontakt med oss før bekymringen blir for stor. Send gjerne en sms for å bestille time el kom innom oss i friminuttet/midttimen.

 

Kontaktinformasjon mobil:
-Anne Cathrine Bragdø,  - har permisjon resten av 2018. 
-Venke Bakke,               900 33 192
-Ane Haugland Torset     950 45 367
- Annette Løite               970 64 410

 

Vi har kontor i 2 etg mot Gimlehallen, rom 3222 og 3223. Åpen fra kl. 08:30-15:00 :-)

 

Skolehelsetjenesten 1819