KKG Raadgivere 2015 2016

Rådgiverne er behjelpelige med:

• valg av fag og fagkombinasjoner

• videre studier

• utveksling

• tilrettelegging for elever med spesielle behov

• individuell veiledning

Ytterligere informasjon for elever finnes på It’s learning. Det understrekes at rådgiverne har taushetsplikt.

Ta gjerne kontakt med rådgiverne dersom du har spørsmål! de sitter på følgende kontor:

Frank Humlekjær - 3141

Kathrine Lindekleiv/ Vidar Sjekkeland - 3144

Lillian Aase - 3143

Hilde Jensen - 3142

Siren B. Wulff - 3140

 

 

av Tim Hope Epost: tiho8@vaf.no, publisert 8. september 2015 | Skriv ut siden