Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.
---
English follows below

Hvorfor bør du som elev svare på Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre KKG på enda bedre.

Svarene fra Elevundersøkelsen kan brukes av forskere. Udir viser også noen av de anonyme svarene på nettsiden «Skoleporten».

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres en skole time med basisgruppe og kontaktlærer samlet. Elevene bruker egen PC og logger seg inn på undersøkelsen via en lenke  IT's og et passord de får utdelt. Det er frivillig for deg å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper du vil delta slik at skolen kan bli bedre.

UDIR tar godt vare på svarene dine. Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva du har svart, for svarene går direkte til Udir. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte.

 -------------------------

At the beginning of December this autumn KKG will run a student evaluation in all classes. This evaluation is administered by The Norwegian Directorate for Education and Training.

The pupil survey is an online-based questionnaire where you as a pupil at KKG can voice your opinion about issues which are important in order for you to increase your learning and to thrive at our school.

 

Why should pupils answer the Pupil Survey?

The Pupil Survey gives you as a pupil an opportunity to speak your mind about learning and well-being at school. The school, municipality and national authorities use the answers to make the school you go to even better.

The answers from the Pupil Survey may be used by researchers. Some answers will also be published on the School Portal website.

How is the Pupil Survey carried out?

To answer the Pupil Survey is voluntary, but we hope you will participate in order to make KKG better. You can skip questions you do not wish to answer. We take good care of your answers

When you answer the questions in the Pupil Survey you will not be asked to write your name anywhere. Neither the school, nor the municipality or the national authorities will see your answers. The Norwegian Directorate for Education and Training is responsible for keeping and using your answers to the Pupil Survey correctly.

av Tim Hope Epost: tiho8@vaf.no, publisert 20. oktober 2017 | Skriv ut siden