.

Elevrådet, som består av representanter fra alle skolens ca. 50 klasser, velger et hovedstyre som står for den daglige driften i elevdemokratiet.

Hovedstyret                                             

Leder:
 

Trinnstyre 2018-2019

Vg1:

 

Vg2:

 

Vg3: