.

Elevrådet, som består av representanter fra alle skolens ca. 50 klasser, velger et hovedstyre som står for den daglige driften i elevdemokratiet.

Repr.

Navn

Klasse

Verv

 

Håkon Vasland Flåt

3IDC

Leder

 

Rasul A. Rasukhanov

2STD

Nestleder

HO

Martin Bårdsen Aas

1HOA

Skolemiljøutvalg

SS

Daniel G. Lunde

2SSB

Arbeidsmiljøutvalg

IB

Lucia Mandelkow

2IBA

Skoleutvalg/Skolemiljøutvalg, Sekretær

1ST

Maria Kungu

1STG

Arbeidsmiljøutvalg

 

Marte Lundal

1STD

Vara skolemiljøutvalg

2ST

Lars Osmundsen

2STF

Vara skolemiljøutvalg

 

Sander B. Nodeland

2STG

Skolemiljøutvalg

3ST

Marius B. Lohmann

3STE

Skoleutvalg/Skolemiljøutvalg

 

Sandra M. Fredriksen

3STJ

Vara Arbeidsmiljøutvalg

ID

Espen Haugen Ellseth

3IDB

Vara skoleutvalg/Skolemiljøutvalg

 

Morten Sømme

3IDC

Skolemiljøutvalg