Yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg1 og Vg2

Alle elever på Vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal ca. 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.

Vg3

Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmåleller samisk som førstespråk.

Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråksamisk som andrespråkfinsk som andrespråk og tegnspråk tekstskaping.

Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

I tillegg til den obligatoriske eksamenen skal elevene trekkes ut til én skriftlig eksamen, og én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

 

Se forøvrig: www.udir.no

av Morten Morell Epost: momo1@vaf.no, publisert 27. august 2014 | Skriv ut siden