Videregående opplæring

Studieforberedende utdanningsprogram

Vg1

Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. I enkelte læreplaner åpnes det for at elevene kan trekkes ut i både skriftlig og muntlig

Vg2

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.  I enkelte læreplaner åpnes det for at elevene kan trekkes ut i både skriftlig og muntlig.

Vg3

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmåleller samisk som førstespråk.

Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråksamisk som andrespråkfinsk som andrespråk og tegnspråk tekstskaping.

Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene trekkes ut til:

 • Studiespesialiserende utdanningsprogram 
  I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen. I enkelte programområder er det mulig å velge en fordypning som gjør det umulig å tilfredsstille kravet til antall skriftlige eksamener. I disse tilfellene kan skriftlige eksamener erstattes med muntlige eller muntlig-praktiske eksamener. Det understrekes at dette kun skal benyttes dersom det ikke er mulig å oppfylle kravet til antall skriftlige eksamener. 

  I programområde for formgivingsfag skal elevene trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for formgivingsfag.
 • Utdanningsprogram for idrettsfag 
  Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.
 • Utdanningsprogram for musikk, dans og drama 
  Elevene skal trekkes ut til eksamen i to fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. I tillegg skal elevene opp til én obligatorisk muntlig-praktisk eksamen i fag innen programområdene for musikk, dans eller drama.

 

Se forøvrig: www.udir.no

 

av Morten Morell Epost: momo1@vaf.no, publisert 1. september 2014 | Skriv ut siden