.
Skolekalender 2018 19

Klikk på skoleruten for å forstørre

Velkommen til foreldremøter

 

Foreldremøter vg2

Foreldremoete Vg2 1819

Foreldremøte vg1 

Skolen ønsker alle foresatte til eleber på vg1 velkommen til høstens foreldremøter. Vi ønsker å orientere om skolen og om arbeidet i den enkelte klasse.

Rektor/avdelingsleder, rådgiver og kontaktlærer vil være til stede. Det blir først en fellessamling med diverse informasjon om skolen og programområdet. Deretter blir det en kort klassevis samling med kontaktlærer på klassens rom. med informasjon om bl.a. fag og metoder, elevoppfølging, klassemiljøet, pc-bruk og foreldretilgang, skolens reglement, vurdering og siste del av skoleåret (eksamensperioden).

Kontaktlærer ønsker tilbakemelding innen fredag 31.8. Dersom det er behov for tolk, må det meldes til kontaktlærer hvilket språk dette gjelder.

  Foreldremoete Vg1 1819

 

Skoleåret 2018/2019

 Høsten 2018

Måned Skoledager og fridager Skoledager
August Skolestart mandag 20.8. 10
September   20
Oktober

Høstferie uke 40 (f.o.m. mandag 1.10. t.o.m. fredag 5.10.)                 
Lærerne har planleggingsdag torsdag 18. og fredag 19.10.

16
November

 

22
Desember Siste skoledag før jul fredag 21.12. 15

Våren 2019

Måned Skoledager og fridager Skoledager
Januar Skolestart onsdag 2.1.  22
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 18.2. t.o.m. fredag 22.2.)                       15
Mars

 

21
April

Påskeferie f.o.m. mandag 15.4. t.o.m. mandag 22.4.
Planleggingsdag tirsdag 23.4.

15
Mai Fri onsdag 1.5., fredag 17.5., torsdag 30.5. 
(Kr. Himmelfart) NB fredag 31.5. er ikke fridag   
20
Juni Fri 10.juni (andre pinsedag) Siste skoledag fredag 21.6. 14

For skoleåret 2018-2019 velger KKG å ha to sammenhengende planleggingsdager i oktober. Det får vi til ved å ta en dag fra januar. Første skoledag etter juleferien blir derfor onsdag 2.januar.

 

Timeplan

1. time: 08.00 – 08.45
2. time: 08.50 – 09.35
3. time: 09.45 – 10.30
4. time: 10.35 – 11.20

midttime: 11.20 – 12.10

5. time: 12.10 – 12.55
6. time: 13.00 – 13.45
7. time: 13.55 – 14.40
8. time: 14.45 – 15.30